Erkend Gastouder

Waar moet een erkend gastouder aan voldoen:

1. Gastouder voldoet aan de deskundigheidseisen
2. Gastouder heeft EHBO-cursus gevolgd
3. Gastouder en volwassen huisgenoten beschikken over VOG
4. Er is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
5. Er is een plan van aanpak veiligheids- en gezondheidsrisico’s
6. Er is voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen, afgestemd op aantal en leeftijd
7. Gastouder zorgt ervoor dat de samenstelling van de groep verantwoord is (aantal en leeftijd kinderen)
8. Gastouder heeft goede beheersing van de Nederlandse taal
9. Gastouder kent inhoud protocol kindermishandeling
10. Gastouder handelt conform het pedagogisch beleidsplan
11. Gastouder heeft achterwacht geregeld
12. Rookvrije ruimte